Archives for : medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Var för ett tag sedan med i en medarbetarundersökning. Ett fantastiskt sätt att faktiskt få säga vad jag tycker om arbetsgivaren, både positiva saker och sådant som jag tycker behöver förbättras. Ett stort tack till min chef som inte tror att en medarbetarundersökning är en källa till obefogad kritik. Istället var det här ett perfekt tillfälle för oss anställda att ge konstruktiv kritik som faktiskt kan nå fram till rätt personer.

Fördelen med en medarbetarundersökning av den här typen är att det var ett företag som kom till oss och gjorde den. Det betyder att svaren är helt anonyma och inte kan spåras. Det gör nog att fler vågar säga vad de tycker utan att behöva vara rädda för repressalier.

Nu väntar vi alla på del två av denna medarbetarundersökning. Första delen fick vi säga vad som behöver göras för att öka trivsel, förbättra arbetsmiljö och sånt. Del två kommer om några månader, då ska vi få svara på fler frågor om hur våra förslag har slagit igenom, och om någon har brytt sig om våra åsikter. Med tanke på hur ledningen på jobbet har tagit alla åsikter på allvar i och med att de initierat en medarbetarundersökning, tror jag på fullaste allvar att det här kommer bli riktigt bra. Det ska bli kul att vara med i undersökningens andra del och se över vilka åtgärder som har fått vara prioriterade, och om dessa stämmer överens med hur alla anställda har prioriterat i denna enkät.

Företaget som gjorde vår medarbetarundersökning tyckte att alla företag borde göra en enkät av denna typ. Det är en hälsofaktor för ett företag med anställda att se över hur arbetsmiljön och relationerna med kollegorna är. Och jag kan bara hålla med, vill man behålla sina anställda under många, många år, är det av högsta vikt att alla får komma till tals, förslagsvis genom just en medarbetarundersökning.