Archives for : oktober2015

Kan du allt om bergvärme?

bergvärmeIdag är ett av de vanligaste sätten att värma upp sitt boende bergvärme. Det är ett ord som klingar bekant för de flesta. Men vet du exakt vad bergvärme är för något? Det är verkligen inte alla som gör. Det finns många olika typer av uppvärmning och det är lätt att blanda ihop dessa med varandra.

Bergvärme är den typ av energi som utvinns från det som kallas grundvattnet, långt ner i berggrunden. För en vanlig villa där en familj bor så behövs det ett eller ibland två borrade hål ner i berggrunden. Dessa är mellan 90 – 200 meter djupa. Enkelt sammanfattat så skickas sedan en nedkyld vätska genom en ledning i berget, detta låter man sedan värma upp av grundvattnet.

Något som kallas kollektorvätskan låter man sedan cirkulera genomberget och vidare till förångare. I förångaren värmer vätskan upp det köldmedlet som finns i värmepumpen. Köldmedlet förångas och går vidare till en kompressor där gasen komprimeras och blir ännu varmare. Gasen går sedan vidare till den kondesor som finns i värmepumpen där den ”lämnar över” sin värme till vattnet som sedan cirkulerar i husets värmesystem. När köldmedlet fyllt sin funktion så svalnar det och kondenserar. Det förs sedan ner i berget igen och processen börjar om.

Det som många felaktigt tror om bergväre är att den utnyttjar jordens inre värme. Det skulle krävas ett borrhål på minst 1000 till 2000 meter för att kunna utnyttja den värmen. Något som givetvis inte är ekonomiskt möjligt för vanlig energiutvinning. Detta använd endast i ett fåtal länderdär jordskorpan är extra tunn, t.ex. Island.

Fördelen med bergvärme i Sverige är att vårt grundvatten håller en konstant temperatur över hela året och således kan bergvärme utnyttjas året runt. Så nu har ni lärt er lite om bergvärme. Kanske var det nytt för vissa, andra kanske hade hur bra koll som helst. Det är en avancerad procedur, så det är ingen som förväntar sig att du skall hålla koll på hur bergvärme fungerar.

Igår träffade jag en revisor i Stockholm

revisor stockholmHar du precis som jag, flera gånger funderat på vad en revisor egentligen gör? Dricker de bara kaffe och plockar ut en rejäl lön? Ja det var åtminstone vad jag trodde fram till igår. Jag trodde en revisor var en uppblåst skojare som mest satt och räknade sina egna pengar.

Men det var fram till igår det. Då träffade jag nämligen en revisor i Stockholm. Vi började av en slump prata när vi satt på varsin parkbänk i Kungsträdgården. Jag minns inte riktigt hur vårt samtal började, men vi kom snabbt in på vad vi jobbade med. Jag berättade lite om vad jag gjorde, men jag pratade om det snabbt eftersom jag inte gillar att prata om mig själv. Istället pratade vi om hans jobb, han var revisor i Stockholm och han hade jobbat som just revisor hela sitt liv.

Visste du till exempel att en revisor kan konsultera dig när du ska starta eget företag? Eller att de kan erbjuda rådgivning för både företag och privatpersoner? Det visste jag inte att de gjorde. Ja kanske att en revisor i t.ex. New York, men inte en revisor i Stockholm. Nej det trodde jag verkligen inte, men det fick jag äta upp. Jag lärde mig en läxa. Man ska inte ha fördomar om andra yrkesgrupper. Jag tror inte längre att en revisor per automatik är en uppblåst idiot med för mycket pengar och för hög lön.

För jag vet ju nu att en revisor hjälper människor med sin ekonomiska situation, allt från att hjälpa till med skatteredovisningen till ekonomiservice och IT-revision. Ja sysslorna som en revisor gör varje dag är många och i många fall också stressiga. Det fick jag lära mig.

Jag skall vara så självkritisk och säga att jag gjorde fel när jag hade förutfattade meningar om revisorer. Det var onödigt. En revisor i Stockholm lärde mig att respektera andra människors yrkesval. Det var bra gjort av honom.